Javni poziv za prijem novih stanara

ЗИП ЦЕНАР ЗА МЛАДЕ – БИЗНИС ИНКУБАТОР ИЗ ПИРОТА

ДАНА 27.04.2023. ГОДИНЕ

РАСПИСУЈЕ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈЕМ НОВОГ СТАНАРА

Јавни позив је упућен свим заинтересованим правним и физичким лицима која желе да покрену или прошире сопствену делатност и који желе да постану станари ЗИП центра и користе услуге које бизнис инкубатор нуди.

Услуге које ЗИП центар бизнис инкубатор нуди својим станарима су:

 • Радни простор по бенифицираној цени (самостална радна јединица – канцеларија на адреси Трг Репуб лике 97)
 • Бесплатно коришћење сале за састанке и конференцијске сале
 • Бесплатан заједнички маркетинг
 • Бесплатан правни иекономски консалтинг
 • бесплатан интернет
 • бесплатно коришћење техничке опреме за презентације
 • Бесплатне обуке и трeнинзи

Услови за пријем и одабир станара:

Члан-Станар ЗИП-a може постати свако правно лице и физичко лице које испуњава услове за пријем.Уколико на овом позиву конкурише физичко лице и буде изабрано за станара Бизнис инкубатора биће у обавези да оснује привредни субјект најдаље 3 месеца од дана пријема у инкубатор.

Приоритет имају привредна друштва/предузетници у раним фазама (новооснована) као и они привредни субјекти који желе да прошире своје пословање и тиме запосле нове раднике.

Потребна документација за пријаву на јавни конкурс

Физичка и правна лица које учествују на конкурсу дужна су доставити следећу документацију:

 • доказ о регистрацији фирме ( уколико је фирма регистрована)
 • фотокопија личне карте за физичка лица
 • фотокопија последњег извода жиро рачуна
 • Кратак опис пословања и бизнис план- у слободној форми

Конкурс је отворен до 15.05.2023. године. Одлуке о одабиру кандидата ће донети комисијанакон истека рока за конкурисање. Одлука о избоrу кандидата ће бити објавњена на сајту ЗИП центра као и на огласној табли Зип центра.

За све додатне информације можете се обратити путем мејла zipcentar@gmail.com

Или на телефоне 063/8692697 и 064/1409418

Ostavite odgovor