Mere obuke za deficitarna zanimanja na tržištu rada – obuke na radnom mestu u 2021.godini

 

Period implementacije : jun 2021.god.-decembar 2021.god.

Projekat je realizovan u saradnji sa gradom Pirotom u okviru Lokalnog akcionog plana zapošljavanja. Cilj programa, kroz mere obuke na radnom mestu, je sticanje znanja i veština koje poslodavci traže radi boljeg pozicioniranja na tržištu rada i lakšeg pronalaska posla i obezbeđivanje obučene radne snage za poslodavce sa druge strane. U program obuke na radnom mestu 2021. godine bilo je uključeno 7 kompanija u kojima se ukupno 10 lica obučavalo za različita zanimanja.