Mere obuke za deficitarna zanimanja na tržištu rada – obuke na radnom mestu u 2022.godini

 

Period implementacije : maj 2022.god.-decembar 2022.god.

Projekat se realizuje u saradnji sa gradom Pirotom u okviru Lokalnog akcionog plana zapošljavanja. Cilj programa, kroz mere obuke na radnom mestu, je sticanje znanja i veština koje poslodavci traže radi boljeg pozicioniranja na tržištu rada i lakšeg pronalaska posla i obezbeđivanje obučene radne snage za poslodavce sa druge strane. Kroz ovu meru će 15 lica dobiti priliku da se obučavaju za različita zanimanja za kojima poslodavci iskažu potrebu.