Misija ZIP centra:

Misija ZIP centra za mlade biznis inkubatora je da olakša uspostavljanje start up biznisa i doprinese otvaranju novih radnih mesta u Pirotu kroz sveobuhvatnu podršku sektoru mikro, malih i srednjih preduzeća u vidu korišćenja poslovnog prostora i opreme, i pružanju inkubacionih usluga stanarima ZIP centra u početnim fazama njihvog razvoja.

Vizija ZIP centra:

Vizija ZIP centra je promovisanje lokalnog preduzetništva i poboljšanje ekonomske situacije u opštini Pirot a i šire obezbeđenjem konkurentnosti mikro, malih i srednjih preduzeća a koristeći iskustva i naučene lekcije kroz umrežavanje sa ključnim stejkholderima i postojećim biznis inkubatorima u Srbiji i regionu.