Program rada i upravljanja regionalnog inovacionog Start-up centra

 

Period implementacije: jun 2022.god.-decembar 2022.god.

Ovaj projekat predstavlja nastavak saradnje sa Kabinetom ministra bez portfelja zaduženog za inovacije i tehnološki razvoj i Gradom Pirotom, koja je ostvarena realizacijom prethodnih projekta. Cilj projekta odnosi se na podršku razvoju preduzetništva i inovativnih ideja, informisanje u službi razvoja IT sektora kao i edukaciji i primeni novih tehnologija. Planirana je realizacija različitih aktivnosti, radionica i obuka kao i razmena iskustva sa Start-up centrima u regionu.