Projekat „Pružimo ruku teže zapošljivim licima“

Projekat„Pružimo ruku teže zapošljivim licima“ koji Grad Pirot realizuje uz
finansijsku podršku Ministartsva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
obezbeđena je podrška nezaposlenim licima iz kategorije teže zapošljivih u cilju
podizanja nivoa njihovih komptencija radi lakšeg uključivanja na tržište rada,
unapređenja njihove zapošljivosti i ekonomskog osnaživanja.
50 lica će imati priliku da dobiju podršku prilikom traženja posla (usluge karijernog vođenja i savetovanja) a
10 će biti uključeno u dvomesečnu obuku direktno kod poslodavaca koji su iskazali potrebu za novom radnom snagom.
Detalje možete videti u pozivu.

Ostavite odgovor