Strategic Partnership for AGRI entrepreneurship and ecoinnovation (ERASMUS+)

 

Period implementacije : decembar 2019.god.-avgust 2022.god.

Projekat obuhvata realizaciju aktivnosti kroz saradnju sa partnerima iz Bugarske, Kazahstana, Turske i Grčke. Projekat se sprovodi sa ciljem unapređenja kompetencija mladih ljudi za bavljenje preduzetništvom u ruralnim područjima. Projekat podrazumeva saradnju akademskih institucija i privrede kako bi se na što bolji način unapredile kompetencije mladih u preduzetništvu. Tim Zip centra za mlade učestvuje u aktivnostima izrade Poljoprivrednog profila Srbije kao i izradi studije slučaja koje će biti od pomoći akademskim partnerima u formiranju kurikuluma obuka.