Žene-snaga i stub Srbije

Фондација „За српски народ и државу“ из Београда расписује Јавни конкурс „Жене – снага и стуб Србије“ за финансијску подршку на основу достављених пословних планова. Циљ конкурса јесте унапређење положаја жена без трајно решеног радног статуса са територије Републике Србије, односно остваривање радног права незапослених жена, у виду оснаживања и покретања сопствeног посла.

Услови за пријаву на конкурс 

Право пријаве на конкурс имају жене без трајно решеног радног статуса које имају навршених 18 година живота и имају стални боравак на територији Републике Србије.

Правила за попуњавање template пословног плана

Приликом израде пословних планова, неопходно је испунити следећа правила:

 • пословни план мора бити попуњен у Microsoft Office Word-у, фонт Times New Roman, величина фонта 12, параграф подешен са леве стране (Align Text Left), проред између редова 1,15;
 • пословни план не сме бити јавно објављиван до завршетка конкурса;
 • пословни план мора бити написан на ћириличном писму.

Неопходна документација која се доставља

 • Образац 1 – Пријава кандидаткиња за учешће на конкурсу;
 • Образац 2 – Сагласност за коришћење личних података за потребе конкурса;
 • Образац 3 – Бланко шаблон (template) пословног плана;
 • Фотокопија личне карте или пасоша (извод из читача) кандидаткиња;
 • Уверење о држављанству.

 Рок за пријаву на конкурс

Пословни план са пратећом документацијом послати електронским путем, на адресу office@fondacijasnd.rs, најкасније до 1. фебруара 2023. године до 12 часова. Попуњене обрасце је неопходно својеручно потписати и послати на наведену имејл адресу заједно са фотокопијом личне карте или пасоша, у виду pdf документа. Пословни планови достављени након назначеног датума неће бити узети у разматрање. За све додатне информације у вези са условима конкурса и потребном документацијом можете се обратити на имејл адресу natalijajovanovic@fondacijasnd.rs .

Награде

Jeднократна и бесповратна финансијска подршка за реализацију пет најбољих пословних планова. Предност у селекцији имаће пословни планови који имају за циљ оживљавање старих заната, подстицање локалног економског развоја, развој пољопривредних добара, као и пружање подршке нематеријалном наслеђу у Србији.

 Процес селекције

Најбоље пословне планове одабраће стручна комисија. Ранг-листа ће бити објављена 10. фебруара 2023. године, на сајту Фондације „За српски народ и државу“, на веб-адреси https://fondacijasnd.rs/.

Обавезе награђених кандидаткиња

 • Кандидаткиње које добију подршку за реализацију својих пословних идеја биће у обавези, уколико већ нису регистроване у АПР-у, да у најкраћем року, не дужем од тридесет радних дана, региструју правно лице.
 • Кандидаткиње које добију подршку за реализацију својих пословних идеја биће у обавези да радно ангажују најмање једно лице са уговором на неодређено време и да доставе доказ о томе.
 • Награђене кандидаткиње биће у обавези да након добијања финансијских средстава за подршку својих пословних идеја послују најмање 36 месеци.

Потребну документацију можете преузети овде:

Obrazac 1

Obrazac 2

Obrazac 3

Ostavite odgovor